b_235_185_16777215_00_images_stories_UE_logo_ws_big.png

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu przystępuje od marca 2018 roku do projektu "W stronę dojrzałości".

Projekt „W stronę dojrzałości” to warsztaty dla młodzieży ze zdrowia prokreacyjnego powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia i będą dotyczyły problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zajęcia realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.

 

CELE PROJEKTU

Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.

Pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.

Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

MODUŁ I WPROWADZENIE

Tematy zajęć:

Każdy krok ma znaczenie.

Styl życia a zdrowie prokreacyjne.

Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne.

Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową.

 

MODUŁ II TAJEMNICE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI

Tematy zajęć:

Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego.

Planowanie rodziny.

Metody planowania rodziny.

Troska o rozwój dziecka poczętego.

 

MODUŁ III A KIEDY PŁODNOŚĆ ZAWODZI…

Tematy zajęć:

Niepłodność.

Ochrona zdrowia prokreacyjnego.

 

MODUŁ IV PODSUMOWANIE

Tematy zajęć:

Wygrać życie!