Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7657855

Your IP: 54.91.4.56
Server Time: 2019-06-16 05:57:16

Czytaj więcej...Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu w terminie marzec 2019 – czerwiec 2020 realizują projekt pn. „Każdy może zostać naukowcem 2”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu wziął udział w tym przedsięwzięciu zgłaszając swoich wychowanków.

W ramach projektu dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych z woj. świętokrzyskiego, zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia matematyczno – przyrodnicze w formie warsztatów. Wychowankowie będą uczestniczyć w eksperymentach pod okiem wykładowców UJK oraz pracowników Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Zajęcia odbywać się będą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin oraz w Stacji Badawczej UJK na Świętym Krzyżu. Tematyka zajęć obejmować będzie: gleboznawstwo, meteorologię, optykę oraz dotyczyć roli odżywiania w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.

Ponadto, w ramach projektu wychowankowie poznają techniki efektywnego uczenia się, które pomogą im opanowywać wiedzę szkolną oraz dowiedzą się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, co pozwoli im na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy.

 

Czytaj więcej...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu przystępuje od marca 2018 roku do projektu "W stronę dojrzałości".

Projekt „W stronę dojrzałości” to warsztaty dla młodzieży ze zdrowia prokreacyjnego powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia i będą dotyczyły problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zajęcia realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.

CELE PROJEKTU

Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.

Pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.

Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

MODUŁ I WPROWADZENIE

Tematy zajęć:

Każdy krok ma znaczenie.

Styl życia a zdrowie prokreacyjne.

Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne.

Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową.

 

MODUŁ II TAJEMNICE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI

Tematy zajęć:

Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego.

Planowanie rodziny.

Metody planowania rodziny.

Troska o rozwój dziecka poczętego.

 

MODUŁ III A KIEDY PŁODNOŚĆ ZAWODZI…

Tematy zajęć:

Niepłodność.

Ochrona zdrowia prokreacyjnego.

 

MODUŁ IV PODSUMOWANIE

Tematy zajęć:

Wygrać życie!

 

Czytaj więcej...

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCNT) wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w terminie od lutego do czerwca 2017 roku realizowało projekt pn. „Każdy może być naukowcem-warsztaty naukowe odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne”. Projekt dofinansowany był ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.
Projekt skierowany był do wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych z Woj. Świętokrzyskiego w wieku 12-16 lat.
Celem głównym powyższego projektu było rozbudzenie ciekawości poznawczej w zakresie nauk przyrodniczych poprzez organizację zajęć dydaktycznych w formie warsztatów takich jak: „Tajemniczy świat bryłki gleby”, „Przez żołądek do serca”, „Świet(l)ne eksperymenty i „Zadbaj o klimat”.
Każda ze zgłoszonych osób uczestniczyła w ośmiu spotkaniach, które były prowadzone w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) oraz na terenie Stacji Bazowej ZMŚP na Świętym Krzyżu.
Opis warsztatów:
,,Tajemniczy świat bryłki gleby’’ – zajęcia dot. gleboznawstwa. Uczniowie zapoznali się
z powstawaniem, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami użytkowania i rozmieszczenia gleb na Ziemi. Udział w powyższych warsztatach pozwolił im poznać profil gleby i jej podstawowe właściwości. Uczniowie samodzielnie wykonywali m.in. odkrywkę glebową celem identyfikacji poziomów glebowych, określali ich typ, wykonywali badanie wilgotności, kwasowości gleby oraz poznawali jej właściwości sorpcyjne. Ponadto poznali czynniki glebotwórcze, kategorie użytkowe gleb i ich zasoby w Polsce.

Czytaj więcej...

 

W miesiącu październiku Powiat Kielecki podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania:

„Demontaż i utylizacja pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynkach gospodarczych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu”

w wysokości 9 656,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane z udziałem środków z:

  1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 35 % kosztów kwalifikowanych zadania- 3 379,60 zł.
  2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania- 4 828,00 zł.
  3. budżetu powiatu w wysokości 15% - 1 448,40 zł

40 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu miało możliwość skorzystania z warsztatów plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych w ramach projektu,,Drzwi otwarte dla kultury”.

Czytaj więcej...

Realizowane Projekty Unii Europejskiej

Czas na lepsze jutr...

Projekt skierowany jest do: Uczniów z klas I,II,III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów klas I, II, III  Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Młodzieżowym...

Czas na lepsze jutro

Okres realizacji projektu: od 03.09.2012r do 31.07.2014r Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów...

Dofinansowanie

  W miesiącu październiku Powiat Kielecki podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Demontaż i utylizacja pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynkach gospodarczych Młodzieżowego...

012
San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej