Podziękowania

Wychowanki, Nauczyciele i Dyrekcja

Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu

składają serdeczne podziękowania dla

Manufaktury Sylwetki

za ufundowanie treningów dla 4 wychowanek 

w centrum fitnessu w dniu 22.10.2018