Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7222509

Your IP: 3.90.12.112
Server Time: 2019-04-23 03:01:10

b_235_185_16777215_00_images_kola_tresocjali.JPG

Trener – mgr Beata Duszyńska

Teatr i resocjalizacja, dwa jakże różne od siebie terminy pochodzące z różnych sfer życia. Da się je jednak połączyć i stworzyć bardzo skuteczną metodę terapii.
RESOCJALIZACJA-  oddziaływanie wychowawcze na osoby źle przystosowane do środowiska społecznego w celu umożliwienia im powrotu do normalnego życia i pracy zawodowej.
TEATR-  rodzaj sztuki opartej na komunikacji przestrzenno- czasowej, której istotą jest przekaz tworzony za pomocą znaków językowych i pozajęzykowych; dzieło sztuki stanowiące całość estetyczną i myślową wyrażaną w formie scenicznej.
Założenia Metody Teatru Resocjalizacji:

  • W każdym człowieku  istnieją potencjały twórcze.
  • Potencjały twórcze człowieka można rozwijać i kształtować za pomocą specjalnych form i sposobów oddziaływań. Przykładem takich form i metod oddziaływań w przypadku osób przystosowanych społecznie są m.in. techniki treningu twórczości.
  • Osoby nieprzystosowane społecznie, na ogół na skutek niesprzyjających ich rozwojowi uwarunkowań socjalizacyjnych, mają, z jednej strony, nierozwinięte struktury procesów twórczych, a z drugiej zaburzoną organizację tych procesów.
  • Metody twórczej resocjalizacji wspomagają proces wychowania resocjalizacyjnego osób nieprzystosowanych społecznie lub wręcz uniemożliwiają go.
  • Metody twórczej resocjalizacji aktywizują i rozwijają strukturalne czynniki procesów twórczych osób nieprzystosowanych społecznie, przez co odkrywają i uaktywniają ich potencjały twórcze.
  • Efektem rozwoju potencjałów twórczych osób niedostosowanych społecznie może być poszukiwanie przez nie nowej tożsamości.
  • Osoby nieprzystosowane społecznie, dzięki uzyskanym w trakcie oddziaływań nowym kompetencjom i umiejętnościom, oraz wykreowanej, nowej tożsamości, charakteryzującej się nowymi wyuczonymi sposobami rozwiązywania sytuacji problemowych, mają realną szansę zaadaptować się i zakorzenić w bliższym i dalszym kręgu społecznym.
San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej