Internat Nr I 

Internatfunkcjonuje na I i II piętrze budynku Ośrodka. Na I piętrze znajdują się 1 i 2 grupa wychowawcza, na II piętrze - 3 i 4 grupa wychowawcza.
Każda grupa wychowawcza jest oddzielona od pozostałej części piętra. W każdej grupie znajdują się: 4 pokoje 3-osobowe wychowanków, pokój wychowawców, świetlica, aneks kuchenny, łazienka z toaletą i depozyt ubrań.

Internat pracuje non-stop przez cały rok. Życie w internacie ustalone jest wg specjalnego harmonogramu dnia.
W internacie pracuje 20 wychowawców, po 4 na każdą grupę wychowawczą. Całością prac internatu koordynuje kierownik internatu.

Internat nr II

funkcjonuje na I i II piętrze Pawilonu nr 2.
Na I piętrze znajduje się VI grupa
wychowawcza, na II piętrze - V grupa wychowawcza.

W Pawilonie nr 2 podwyższono standard mieszkaniowy i wychowankowie mieszkają w pokojach 2 - osobowych.
W każdej grupie znajdują się: 6 pokoi 2 - osobowych wychowanków, pokój wychowawców, świetlica, aneks kuchenny, łazienka z toaletą, suszarnia i depozyt ubrań.

ŁazienkiInternatInternat kuchnia