Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
6894740

Your IP: 3.80.60.248
Server Time: 2019-02-16 14:30:24

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu w ostatnich latach prowadzi się mniej lub bardziej intensywne działania zmierzające do zapobiegania agresji i przemocy. W związku z tym nasuwa się pytanie: dlaczego tak trudno efektywnie reagować na przejawy agresywnych postaw dzieci i młodzieży?

Wśród czynników, które mogą mieć wpływ na niską skuteczność zapobiegania agresji i przemocy wymienia się:

  • Niedostateczną wiedzę na temat zjawisk agresji i przemocy – trudności w ich różnicowaniu i diagnozowaniu oraz brak uzgodnionego rozumienia problemu.
  • Niewystarczający poziom praktycznych umiejętności wychowawczych nauczycieli
    i wychowawców.
  • Podejmowanie działań raczej akcyjnych i doraźnych niż długofalowych.  Brak reakcji na zachowania agresywne, tolerowanie zachowań z pozoru niegroźnych, np. przezywania, wyśmiewania, które w związku z tym mają tendencję do eskalacji.
  • Brak konsekwencji w działaniach podejmowanych przez grono pedagogiczne.
  • Brak działania zespołowego, współpracy i wymiany informacji.
  • Przecenianie roli działań restrykcyjnych, prawnych czy monitorujących, przy jednoczesnym nieuwzględnianiu działań wychowawczych i profilaktycznych.

Skuteczne działania powinny zatem uwzględniać pracę we wszystkich wymienionych obszarach. Celem tej publikacji jest zaprezentowanie sposobu tworzenia systemu przeciwdziałania agresji i przemocy, na który składają się zarówno działania profilaktyczne, jak i interwencyjne. W części pierwszej, drugiej i trzeciej zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące natury zjawisk agresji i przemocy oraz psychologiczna charakterystyka ról przyjmowanych przez uczniów w procesie przemocy – sprawcy, ofiary i świadka. Część czwarta zawiera propozycje systemowych działań możliwych do podjęcia w placówce oraz wskazówki dotyczące sposobów postępowania wobec sprawców, ofiar, świadków agresji i przemocy oraz rodziców.

San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej