Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7222557

Your IP: 3.90.12.112
Server Time: 2019-04-23 03:03:07

Założeniem programu „Kreatywny człowiek - radość tworzenia” było wzbudzanie zainteresowań plastycznych młodzieży, rozwijanie ich zdolności oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu. Z terapeutycznego zaś punktu widzenia jest to możliwość redukcji napięć emocjonalnych poprzez konstruktywną ekspresję.
 Zajęcia te pomagają uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia i myśli. Są formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej uczestnik zajęć zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Może kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący innych sposób. Ponadto program ten wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji.

Sztuka pomaga kształtować osobowość człowieka - z jednej strony stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi.
    Podstawowym celem zajęć plastycznych jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.
Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu. Umożliwia ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość. 
Zajęcia pozalekcyjne - koła plastycznego służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy wychowanka, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, są atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu.
Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie.
Celem programu było wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na piękno otaczającego świata oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie. Ważnym elementem tego programu było nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
W trakcie zajęć zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
• przygotowanie stroików świątecznych w cele prezentacji w Starostwie Powiatowym w Kielcach;
• w dniach poprzedzających uroczystości Wigilii uczestnicy koła pomagali przy wykonaniu dekoracji sali, oraz stołów  na spotkanie opłatkowe  w świetlicy ośrodka;
• przygotowanie prezentów okolicznościowych, które uczestnicy koła mogli zabrać jako prezenty dla swoich bliskich;
• przygotowanie kartek na konkurs „Dzień Babci i Dzień Dziadka”, „Moja Kartka Walentynka” oraz „Dzień Matki”.

Całość dobrej praktyki można pobrać na stronie KO pod linkiem:

 http://kuratorium.kielce.pl/15987/dobre-praktyki-w-2017-placowki-oswiatowe/

San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej