W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem odwołuje się zaplanowany

na 2 kwietnia 2020 r.

Międzyośrodkowy Konkurs Wiedzy Prawniczej.