W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu

 zagrożenia epidemicznego wstrzymuje się wszystkie

 odwiedziny wychowanków i wychowanek przebywających w

 Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

Takie zarządzenie obowiązuje do odwołania

 i ma na celu zapewnienie podopiecznym i pracownikom Ośrodka

 bezpieczeństwa i nie narażania ich na niepotrzebne ryzyko zachorowania. 

 

 

 

Dyrektor

Bogdan Kalwat