b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_20200214_113741_RichtoneHDR_1581859011576.jpg

14 lutego 2020 r. pięciu wychowanków PMOW w Podzamczu uczestniczyło w IX Świętokrzyskim Dniu Bezpiecznego Internetu, który odbywał się w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Organizatorami dnia były WSEPiNM oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Celem IX ŚDBI  było rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Bieżąca edycja odbyła się pod hasłem DZIAŁAJMY RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU. Przedsięwzięcia  zaplanowane w ramach obchodów IX ŚDBI  obejmowały konkurs w ramach którego uczniowie wykonywali pracę na temat: „Jak wspólnie mądrze, bezpiecznie i z szacunkiem korzystać z globalnej sieci. Opracuj kodeks korzystania z Internetu” w formie filmu, animacji komputerowej, piosenki lub teledysku oraz zajęcia warsztatowe, dyskusje panelowe, prezentacje, pogadanki i podsumowanie konkursu.

Wychowankowie  wzięli udział w następujących panelach:
1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE ZA POMOCĄ INTERNETU – który prowadził aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
2. BEZPIECZNE ZAKUPY W SIECI – ogólnopolski program profilaktyczny –prowadzonym przez  Jakuba Pepłońskiego,  kierownika Działu Bezpieczeństwa firmy Allegro.
3. FOMO – czy możesz żyć bez Internetu? –  prelegent mgr Katarzyna Lipska (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach).
4. PATOTREŚCI W INTERNECIE – prelegent mgr Bartosz Prońko (Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach).
5. DOBRE E-MANIERY – prowadzonym przez mgr Elżbietę Sobierajską z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Po ciekawych prezentacjach promujących wiedzę na temat zagrożeń i uczących jak sobie z radzić odbyło się podsumowanie konkursu, w którym wzięło udział  ponad 50 szkół  z województwa świętokrzyskiego. Jednym z uczestników tego konkursu był nasz wychowanek Damian Maciejak z I klasy Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie kucharz, który wykonał komiks w programie Canva. Choć jego praca była interesująca nie znalazł się w gronie nagrodzonych.

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_20200214_095616_1581859010621.jpgb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_20200214_102051_1581859010906.jpgb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_20200214_103447_1581859011633.jpgb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_20200214_115524_1581859011367.jpgb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_20200214_123936_1581859011138.jpgb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_IMG_20200214_121337.jpgb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_podzamcze_branowaszkoaIstopnia__maciejak_damian__klasapierwsza__str3.pngb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_podzamcze_branowaszkoaIstopnia_maciejak_damian-pierwszaklasa_str4.pngb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2020_02_podzamcze_branowaszkoaIstopnia_maciejak_damian_klasapierwsza_str6.png