Tegoroczna zima przyszła do nas z dużym opóźnieniem. Po pierwszych opadach śniegu w dniu 14 stycznia 2015b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110118_zmie_rozmiar.jpg roku w ramach współpracy z Podłowczym Dariuszem Knapem z Koła Łowieckiego nr 10 w Kielcach rozpoczęliśmy akcję mającą na celu niesienie pomocy zwierzynie dzikiej w przetrwaniu trudnych warunków zimowych. Na wyznaczone miejsce przenieśliśmy materiał do budowy podsypu dla bażantów i lizawki. Lizawka to drewniany słup z drzewa osiki z odpowiednim na szczycie wycięciem i otworami po bokach. Wewnątrz wycięcia umieszcza się kostki soli, które pod wpływem wilgoci rozpuszczają się i spływają po pniu. Zwierzęta bardzo chętnie ją zlizują, gdyż stanowią dla nich źródło niezbędnych do życia soli i minerałów. W śniegu znaleźliśmy szereg różnego rodzaju tropów zwierzyny, które nasz myśliwy rozpoznał, jako ślady bażantów, kuropatw, saren i lisa. Usłyszeliśmy też wiele kolejnych ciekawostek z życia dzikiej zwierzyny.

W trakcie pracy przy budowie urządzeń łowieckich z krzaków tarniny wyskoczył rudel 7 saren, co może być tylko potwierdzeniem trafności lokalizacji „stołówki” dlab_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110090_zmie_rozmiar.jpg mieszkańców okolicznych lasów i pól. Rudel to inaczej stado, grupa dziko żyjących zwierząt stadnych tego samego gatunku. Otrzymaliśmy również pod opiekę dwie budki dla kuropatw. Pod okiem wychowawców Roberta Lewickiego i Mariana Sokołowskiego w miejscach tych nasi wychowankowie do nastania wiosny będą uzupełniać ziarno przekazane przez koło łowieckie. W planach mamy jeszcze instalację paśnika dla saren. Na koniec chłopcy na drzewach w pobliżu ośrodka zawiesili kule z przysmakami dla ptactwa.

Taka forma zajęć wychowawczych w terenie cieszy się wśród nich dużym zainteresowaniem ucząc troski i nawyku pomocy zwierzętom.

 

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110092_zmie_rozmiar.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110098_zmie_rozmiar.jpgb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110098_zmie_rozmiar.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110099_zmie_rozmiar.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110113_zmie_rozmiar.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110115_zmie_rozmiar.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110122_zmie_rozmiar.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110127_zmie_rozmiar.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110124_zmie_rozmiar.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110121_zmie_rozmiar.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110105_zmie_rozmiar.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110112_zmie_rozmiar.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_p1110126_zmie_rozmiar.jpg