W dniu 30 stycznia 2015 roku w naszym Ośrodku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu szkoleń profilaktycznych ob_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row2.jpg charakterze edukacyjno-informacyjnym „Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym”. Wychowawcy Anna Wójcik i Sebastian Dąbrowski – instruktorzy turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa realizują cele i zadania autorskiego „Programu kształtowania umiejętności racjonalnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem elementów turystyki rowerowej”. Udział w kole turystyczno-rowerowym budzi bardzo duże zainteresowanie wśród wychowanków Ośrodka.

 Szkolenie ma na celu: poprawę bezpieczeństwa młodzieży korzystającej z rowerowego środka transportu, przygotowanie i wyposażenie wychowanków w niezbędną wiedzę wymaganą do egzaminu na kartę rowerową. Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać pob_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row1.jpg osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą poruszać się po drogach rowerami wyłącznie, gdy posiadają dokument potwierdzający ich uprawnienia do kierowania tego rodzaju pojazdami. Dokumentami tymi są: karta rowerowa; prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Z tego względu zgodnie z obowiązującymi przepisami, niepełnoletni, którzy nie posiadają w/w uprawnień powinni zdobyć kartę rowerową JAK NAJSZYBCIEJ.

Szkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego przeprowadził funkcjonariusz Policji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. W ramach zorganizowanego szkolenia funkcjonariusz omówił ogólne zasady obowiązujące w ruchu drogowym, znaki drogowe, zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” wprowadzone po 19 stycznia 2013 roku dotyczące rowerzystów oraz przepisy dotyczące ruchu rowerów.b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row4.jpg Mając na względzie bezpieczeństwo rowerzystów uczestniczących w ruchu drogowym, podczas zajęć zostały przedstawione podstawowe zagrożenia rowerzystów na drodze oraz przyczyny i skutki wypadków z ich udziałem. Przy użyciu roweru pokazowego policjant zapoznał młodzież z niezbędnym wyposażeniem roweru. W trakcie prezentacji multimedialnej ukazującej konkretne przykłady i rozwiązania, przedstawił szczegółowe przepisy i zasady ruchu drogowego, dotyczące rowerzystów poruszających się po drogach publicznych. Funkcjonariusz zapoznał młodzież z nowymi prawami cyklistów (podstawy prawne, definicje ustawowe, wybrane znaki drogowe, skrzyżowania, ruch prawostronny, wyprzedzanie, przejazd dla rowerzystów, kolumna pojazdów, ruch rowerów, wyposażenie roweru, taryfikator mandatowy). Policjant przekonywał naszych podopiecznych do używania kasków, odblasków oraz zachowania czujności i umiejętności przewidywania w ruchu. Funkcjonariuszb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row5.jpg przestrzegł młodzież przed brawurą i brakiem wyobraźni na drodze.

Na koniec szkolenia wychowankowie indywidualnie rozwiązali wstępny „Test na kartę rowerową”, który ma na celu sprawdzenie przyswojonych wiadomości z zakresu omawianych tematów. Chłopcy z wielkim zaangażowaniem wypełniali test. Wyniki okazały się bardzo zadawalające. Policjant rozdał wszystkim wychowankom elementy odblaskowe oraz materiały edukacyjne, które niewątpliwie posłużą na organizowanych przez wychowawców prowadzących koło rowerowe- zajęciach edukacji komunikacyjnej w Ośrodku. Kolejny etap szkolenia przygotowującego naszych podopiecznych do egzaminu na kartę rowerową – w marcu br.

Działania te z pewnością przyczynią się do podniesienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszych wychowanków.

Organizatorzy szkolenia: wychowawcy Anna Wójcik i Sebastian Dąbrowski.

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row7.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row9.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row3.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row6.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row10.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row11.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row12.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row13.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_row15.jpg