W dniu 27 października 2015 roku uczniowie klasy III Gimnazjum wraz z wychowawczynią Panią Jolantąb_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_teatr1.jpg Dziewięcką uczestniczyli w spektaklu na podstawie książki Vladimira Nabokova „ Zaproszenie na egzekucję” . Na spektakl zaprosiła Nas Dyrekcja i Aktorzy Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Dziękujemy.

To przedstawienie to opowieść ukazująca świat totalitarny, który dąży ku rozpadowi w bardzo szybkim tempie. Jest to świat, w którym już wszystkie zachowania, jakie wymaga totalitaryzm zostały doprowadzone do absurdu, do groteski, a ludzie są pozbawieni humanitarnych wewnętrznych wartości, które mogłyby nimi kierować, wszystko co robią jest udawane. W tym świecie odnalazł się jeden człowiek, którego państwo totalitarne postanowiło skazać na śmierć - Cyncynat C. Bohater powoli, ale bardzo konsekwentnie demaskuje całą idiotyczność świata, w którym się znalazł i broni idei humanistycznych oraz człowieczeństwa swojego własnego. W każdy możliwy sposób próbuje udowodnić, że bycie normalnym człowiekiem, wychodzenie poza schematy, ramy, przeciwstawiania się to nie jest żadne zło i nie powinno być za to żadnej kary.

Współwięźniami Cyncynata C. staliśmy się także My jako widzowie tego spektaklu umiejscowieni przez twórców w bezpiecznym obserwatorium – na widowni. I tak zgodnie z intencją autora sztuki to My jako widzowie „wciągnięci” w sztukę wydajemy każdy indywidualnie wyrok skazujący lub uniewinniający głównego bohatera. Przedstawienie to odegrało bardzo ważna rolę w sumieniu każdego z nas. Bogatsi w doświadczenie teatralne wróciliśmy do Ośrodka.