b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk4.jpgGrupa pracowników Instytutu Modernizacji Edukacji z Ukrainy spotkała się z dyrektorami powiatowych szkół i placówek oświatowych powiatu kieleckiego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu .

W forum uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach i Starostwa Powiatowego w Kielcach w osobach: Małgorzata Muzoł- Świętokrzyski Kurator Oświaty, Zenon Janus – wicestarosta kielecki, Sławomir Meresiński – dyrektor Wydział Nadzoru Pedagogicznego i zastępca tego wydziału – Urszula Wojsław – Kozłowska, Beata Niziołek - starszy wizytator i Beata Mazur – główny specjalista Zespołu ds. Edukacji kieleckiego starostwa.

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Bogdan Kalwat zaprezentował gościom ośrodek, przedstawił cele, zadania i organizację placówki, a także sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego z wykorzystaniem wniosków z nadzoru zewnętrznego, a szczególnie z ewaluacji zewnętrznej. Dyrektorzy szkół podzielili się refleksjami po przeprowadzonych w ich placówkach ewaluacjach zewnętrznych. Goście zadawali wiele pytań dotyczących planowania nadzoru pedagogicznego i wykorzystania wniosków z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych.

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk7.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk5.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk8.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk12.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk10.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk11.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk6.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk3.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk2.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk9.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk1.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_listopad_uk13.jpg