W dniu 12 września 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_pierwsza5.jpg

To właśnie w ten dzień ustanowiony został dniem pierwszej pomocy w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Chcieliśmy w ten dzień uświadomić uczniów jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także, promować edukację wśród wychowanków. Dlatego zaprosiliśmy na to święto wyjątkowego gościa w osobie Pana Leszka Mączki – ratownika i instruktora KPP.

Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy IIIA Gimnazjum pod kierunkiem Pani Jolanty Dziewięckiej przedstawili prezentację pod tytułem „ Odkrywajmy piękno pomagania”. Następnie Nasz gość Pan Leszek M. poprowadził bardzo ciekawy wykład, w którym uwrażliwił wychowanków na potrzebę niesienia pomocy, wykształcił w nich właściwe postawy i nauczył zasad postępowania w razie wypadków.

Ratownik Pan Leszek M. przypomniał, że pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego zwykle dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych i jest najczęstszą przyczyną zgonów . Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (nawet o 40-60%) a każda kolejna minuta zaniża natomiast szanse na przeżycie osoby poszkodowanej.

Pan Leszek M. przypomniał również, że pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tymczasem aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc na przykład świadkiem wypadku drogowego. Pan L. Mączka uświadomił wychowanków, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest naszym obowiązkiem.

Ratownik Pan Leszek Mączka nauczył nas na zajęciach praktycznych zasad pierwszej pomocy w nagłych przypadkach nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca.

Dziękujemy.

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_pierwsza1.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_pierwsza2.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_pierwsza3.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_pierwsza4.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_pierwsza6.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_pierwsza7.jpg