„Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
może wspomnieć za raz wszytki?”

Jan Kochanowski

 

W dniu 6 października 2015 roku w ramach koła zainteresowań wybraliśmy się na kolejną wycieczkę rowerową,b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz17.jpg w której wzięło udział pięciu wychowanków pod opieką wychowawczyni Anny Dybko.

Cele wycieczki: poznawanie tradycji, kultury i przyrody ziemi świętokrzyskiej, rozwijanie zamiłowania do turystyki rowerowej, kształtowanie zdrowego stylu życia, turystyka rowerowa środkiem do poznawania interesujących miejsc powiatu kieleckiego, kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową dla naszego regionu, integracja wychowanków. Trasa: Podzamcze-Tokarnia-Chęciny-Podzamcze.

 

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Chłopcy zwiedzali muzeum z ogromnym zainteresowaniem, zadawali mnóstwo pytań, mieli możliwość zobaczyć w rzeczywistości i porównać wygody dzisiejszych czasów a życia ludzi na dawnej wsi. Pełni wrażeń powróciliśmy przez Chęciny do Ośrodka. Ta wycieczka jest dla nas kolejną lekcją historii, muzealną, niezwykłym spotkaniem z tradycjami.

Polecamy:

http://mwk.com.pl/

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz2.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz7.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz9.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz14.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz1.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz10.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz11.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz12.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz3.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz16.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz8.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz5.jpg

b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz4.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz13.jpg b_235_185_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2015_muz18.jpg