Weź oddech"Weź oddech” to program z zakresu edukacji ekologicznej, organizowany przez  Fundacje : Centrum Edukacji Obywatelskiej, współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w którym pod kierunkiem Pani Jolanty Dziewięckiej będą brać udział uczniowie klas Gimnazjalnych.

Głównym,  celem programu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska.  Program rozpoczął się konferencją połączoną z warsztatami w dniu 29 stycznia 2016 r. i  potrwa  do marca 2017 r.
Realizując program w szkole będziemy mieli szanse na  :

  • poznanie, czym jest niska emisja, jakie są jej przyczyny i konsekwencje oraz jak jej przeciwdziałać.
  • przeprowadzenie dwóch projektów uczniowskich na ten temat i zachęcenie młodszych roczników uczniów  do zajęcia się tym zagadnieniem w przyszłości,
  • możliwość współpracy z nauczycielami i nauczycielkami innych przedmiotów,
  • przekazanie informacji  na temat niskiej emisji władzom samorządowym i społeczności lokalnej, zwracając uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań ją ograniczających.
  • otrzymanie  wszechstronnego wsparcia w programie: takiego jak szkolenia, webinaria (seminariów internetowych), konferencji, oraz otrzymanie bezpłatnie materiałów edukacyjnych.

Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów na małej wysokości. Chodzi o emitory (kominy, samochody i inne źródła emisji) znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m, zwykle jednak jest to pułap do 10 metrów. Właśnie dlatego zjawisko to jest tak szkodliwe. Zanieczyszczenia, które trafiają do powietrza na tej wysokości, gromadzą się nad terenem, z którego pochodzą (zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkalnej), wyrządzając duże szkody lokalnie. Przyczyną powstania niskiej emisji jest nieefektywne spalanie paliw (np. w domowych piecach) oraz emisja komunikacyjna (samochodowa).

Przyczyny niskiej emisji:

  • ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci, brak norm dotyczących paliw wykorzystywanych w gospodarstwach domowych,
  • korzystanie z przestarzałych pieców, które nie spełniają norm,
  • nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,
  • emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy,
  • energetyka oparta na węglu, mała popularność odnawialnych źródeł energii.

Konsekwencje

Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie na choroby, których przyczyną jest zanieczyszczenie powietrza. Niska emisja powoduje liczne choroby nie tylko układu oddechowego, takie jak astma i nowotwór płuc, ale także niesie wiele innych groźnych konsekwencji dla całego organizmu. Choroby, które kiedyś były rzadkie, obecnie stały się powszechne.
Realizacja tego programu jest dla nas priorytetowa z uwagi, że oddychamy wszyscy  takim powietrzem w Polsce i tak naprawdę wszyscy jesteśmy biernymi palaczami.