Walczymy z nałogamiW dniu 26 stycznia 2016 r. w MOW w Podzamczu odbyły się zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki uzależnień w ramach szwajcarskiego programu pod nazwą „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Poza prelekcją zajęcia miały charakter warsztatowy. Wykorzystano prezentacje multimedialne i spoty edukacyjne. Zajęcia przeprowadziły Panie z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach. Ponieważ tematyka zajęć nie jest obca w większości naszych wychowanków były one potrzebne i przyniosły efekty edukacyjne.                                                                                                               


Opr. Robert Lewicki

Walczymy z nałogamiWalczymy z nałogami