Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”14 grudnia 2015 r., wraz z dyrektorem ośrodka panem Bogdanem Kalwatem, byliśmy gośćmi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podczas Konferencji nt. Twórczej Resocjalizacji.
Konferencja poruszała  tematykę Twórczej Resocjalizacji nie tylko z punktu widzenia teorii, lecz również praktyki. Wśród teoretycznych rozważań z zakresu teleologicznych założeń twórczej resocjalizacji, różnego rodzaju koncepcji, procedur jak i strategii oraz technik resocjalizacyjnych stosowanych wobec dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie  przede wszystkim pojawiła się praktyka opisująca rzeczywiste metody twórczej resocjalizacji.

Mieliśmy  możliwość pokazania swoich osiągnięć teatralnych. Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce"  zaprezentował montaż słowno-muzyczny pt. „Listy do M.” , opracowany przez Beatę Duszyńską. Przed występem opiekunka warsztatów teatralnych, w swojej krótkiej prelekcji, podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi Teatru Resocjalizacyjnego:

- Działania teatralne w takim środowisku dla wielu ludzi pozostaną donkiszoterią. Jednak o ile poważniejszym błędem jest nie robienie niczego lub podtrzymywanie iluzorycznej wizji „resocjalizacji’ poprzez kulturystykę.  Jestem realistą, problem tzw. zbrodni i kary z pewnością pozostanie, ale jeśli choć jeden z wychowanków  pod wpływem tego co przeżył podczas  widowiska teatralnego, zawaha się przed popełnieniem kolejnej pomyłki w swoim życiu  będzie to ogromne  zwycięstwo….

Konferencja miała charakter spotkania osób, zainteresowanych twórczą resocjalizacją i pragnących realizować jej idee w praktyce pedagogicznej. Spotkanie było się dla wszystkich intelektualną inspiracją oraz wsparciem w trudach budowania dialogu.
Koordynator  - Beata Duszyńska
Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”Teatr Resocjalizacyjny „Na huśtawce”