Sąd nad Antygoną – czyli drama na lekcjach języka polskiego.8 grudnia 2015 roku uczniowie klasy 3a zaprezentowali proces karny Antygony. Sala lekcyjna  stała się salą sądową.
Na wstępie nauczycielka  języka polskiego, pani Beata Duszyńska, wprowadziła młodzież w atmosferę tragedii greckiej, przypominając mit o rodzie Labdakidów i fabułę „Antygony” Sofoklesa.
Postępowanie dowodowe prowadził przewodniczący składu sędziowskiego, który  powoływał kolejnych świadków. Uczniowie dobrze przygotowali się do swoich ról, ponieważ  losowanie konkretnych postaci odbyło się tydzień przed  rozprawą. Nie było ustalonego scenariusza z tekstami, które mieliby mówić młodzi aktorzy. Był to rodzaj dramy, gdzie wszystko mogło się zdarzyć i dzięki temu trzecioklasiści z zainteresowaniem śledzili grę swoich kolegów.

Prokurator i obrońca, jak w prawdziwym sądzie, mieli za zadanie przesłuchać świadków i wygłosić mowę końcową. Poradzili sobie świetnie, zadając świadkom trafne pytania i przytoczyli przekonujące argumenty za i przeciw w swoich mowach. Po wysłuchaniu wszystkich świadków i ostatnich wypowiedzi oskarżenia i obrony, sędzia udał się na naradę w sprawie wyroku.
Ostatecznie Antygona została uznana za winną popełnionego czynu, poniżej werdykt sędziów:
Wyrok w imieniu miasta-państwa Teb.
Sąd krajowy w Tebach, II Wydział Karny
Po rozpoznaniu w dniu 9.12.2015 roku w Tebach na sesji wyjazdowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu sprawy przeciwko Antygonie z rodu Labdakidów, oskarżonej o czyn karalny polegający na tym, że w dniu 16 października III r. p.n.e. dopuściła się pochówku swego brata Polinejka wbrew porządkowi prawnemu miasta-państwa Teby uznaje oskarżoną Antygonę z rodu Labdakidów za winną dopuszczenia się zarzucanego jej czynu karalnego i umarza postępowanie w sprawie z uwagi na znikomy stopień społecznego zagrożenia. Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sąd nad Antygoną – czyli drama na lekcjach języka polskiego.Sąd nad Antygoną – czyli drama na lekcjach języka polskiego.Sąd nad Antygoną – czyli drama na lekcjach języka polskiego.Sąd nad Antygoną – czyli drama na lekcjach języka polskiego.Sąd nad Antygoną – czyli drama na lekcjach języka polskiego.Sąd nad Antygoną – czyli drama na lekcjach języka polskiego.