Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2321537

Your IP: 54.166.150.10
Server Time: 2017-10-22 18:56:28

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016/2017

 Informacja dla rodziców

 1. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

 

 • część humanistyczna  – 19 kwietnia 2017 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  z zakresu języka polskiego  – godz. 11:00
 • część matematyczno-przyrodnicza  – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresu matematyki  – godz. 11:00
 • język obcy nowożytny  – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)  na poziomie podstawowym  – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00

 

 1. Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi

 

 • Poprawna odpowiedź zaznaczamy na karcie odpowiedzi zamalowując czarnym atramentem odpowiedni kwadrat.
 • W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi, błędne zaznaczenie należy otoczyć kółkiem i zaznaczyć inną odpowiedź
 • Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane
 • Obowiązuje zakaz używania korektora.
 • Po zakończeniu regulaminowego czasu egzaminu przysługuje dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

 1. Zdających obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej Sali.
 2. Obowiązuje konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 3. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 4. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  
 5. Na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 6. Miejsce i warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu. 

2. Niezbędne jest, aby szkoła dysponowała:

a. liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla wszystkich zdających

b. osobną salą / osobnymi salami dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych zdających, albo z przedłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie potrzeby)

c. zegarem oraz tablicą (planszą) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla każdego zdającego (w każdej sali egzaminacyjnej)

d. sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę egzaminacyjną, odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej) i dobrym nagłośnieniem w salach, w których jest przeprowadzana część trzecia egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego

e. łączem internetowym h. przynajmniej jednym stale dostępnym połączeniem telefonicznym.

3. Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego powinny być zgodne z podstawowymi wymaganiami bhp. Zdającym należy ponadto zapewnić dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami. 

4. W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne dotyczące danego zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu. 

5. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako minimum należy przyjąć konieczność przygotowania: a. stolika (ławki) dla każdego ucznia, z zastrzeżeniem, że stoliki (ławki) są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy  b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów. 

6. Uczeń przebywający podczas egzaminu gimnazjalnego w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do egzaminu w tej placówce. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego uczeń odbiera w macierzystej szkole.

San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej